Nghệ sĩ / Artists

Thư phim Hiện thực huyền ảo

International Magical Realist Correspondences

Đặng Hồng Anh
Vietnam

Cờ Bay

Flags Fly

Daniel Rode
Germany
Heaven Baek
Korea

Thiền Đi Bộ qua Zoom: Nhận biết qua một Lăng kính

Zoom Walking Meditation: Noticing Through A Prism

Daniel Kerkhoff
US

Hồi ký Tưởng tượng (?) của Người phụ nữ Bắc bộ (?)

The Imagined (?) Memoir of the Tonkinese (?) Woman

Quỳnh Lâm
Vietnam

BẢY NGÀY

SEVEN DAYS

Katja Jug
Switzerland
Mai Huyền Chi
Vietnam

... và ban công

... and the balcony

Lê Xuân Tiến
Vietnam

Fifth Nocturne Op.52

Lem TragNguyen
Germany, Vietnam

Dự án Những khuôn mặt

FACES project

Liz Adams
US, France

Lưu trữ giấc mơ

Dream Archive

Miho Shimizu
Japan

Bánh Quy May Mắn

Fortune Cookies

Mirimari Väyrynen
Finland

GÌ CŨNG KHỎI

CURE ALL

Minja Gu
Korea

SIÊU TRỨNG

SUPEREGGS

Quỳnh Đông
Switzerland
Fuyuka Shindo
Japan
Yeo Inyoung
Korea

Siêu trứng 2021

Supereggs 2021

Quỳnh Đông
Switzerland, VietName

Siêu trứng 2021

Supereggs 2021

Inyoung Yeo
Korea

Siêu trứng 2021

Supereggs 2021

Fuyuka Shindo
Japan

Cuốn sách của sự Chữa lành Tập thể

The Book of Collective Healing

Ruchika Wason Singh
India

Phóng Chiếu Bóng ma

Zooming In the Ghost

Ryusuke Ito
Japan

Nhiễu Trắng (Từ Xa)

White Noise (From a Distance)

Till Ansgar Baumhauer
Germany

Du lịch gián tiếp

Indirect travel

Shiori Higashiyama
Japan

Vẽ trò chuyện trực tuyến

Digital Drawing Conversation

Yujin Lee
Korea
Quỳnh Đông
Vietnam
Mai Huyền Chi
Vietnam